Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İçinde bulunduğumuz topluma fayda sağlamak, bizim en önemli önceliklerimizden birisi. Bu nedenle çevrenin korunması, insanlar arasında eşitliğin sağlanması ve ihtiyacı olan kişilere yardım edilmesi konularında çeşitli yaklaşımlar benimsedik.

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevrenin Korunması Politikası

İklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması, bizim için son derece önem arz eden bir konudur. Tüm faaliyetlerimizde ve iş süreçlerimizde çevre ve insan odaklı hareket etmeyi ilke ediniyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması açısından aşağıdaki hususları göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz:

 • Doğal kaynakların korunması ve bu kaynakları en verimli şekilde kullanılması.
 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve global regülasyonların gerekliliklerine uyulması.
 • Su ve enerji kullanımının asgariye indirilmesi.
 • Teknolojik her türlü gelişmenin yakından takip edilmesi ve dijital hukuk bürosu anlayışıyla kâğıt kullanımının asgariye indirilmesi.
 • Satın alma süreçlerinde çevreye zarar vermeyen ürün ve hizmetlere öncelik verilmesi.
 • Geri dönüşüm mekanizmalarının azami şekilde kullanılması.
 • Çalışanlarımızın internet üzerinden çalışma ile toplu taşıma ve bisiklet kullanımına teşvik edilmesi.
 • Tüm iş süreçlerinde çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve bu iş süreçlerinin olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi.
 • İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik farkındalık çalışmaları yapılması ve bu alanda yürütülen çalışmalara katkı sağlanması.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Dil, din, ırk, etnik köken, kültür, engellilik, cinsiyet, kişisel ve mesleki başarı gibi konularda farklılıkları kucaklıyor, eşitlik ilkesini benimsiyoruz. Çalışma kültürümüzün bir parçası olarak bireyler arasındaki farklılıklara değer veriyor ve onların kendilerini gerçekleştirmeleri için eşit fırsatlara sahip olmaları yönünde teşviklerde bulunuyoruz. Bu çerçevelerde yaptığımız çalışmalar şunlardan oluşuyor:

 • İşe alımlarda bireysel yetenekler haricinde dil, din, ırk, etnik köken, kültür, engellilik ve cinsiyet gibi konulardaki farklılıkları benimsiyor ve bunları işe alım kriterleri arasında değerlendirmiyoruz.
 • Çalışanlarımız arasında toplumsal cinsiyet bakımından bir denge sağlanmasına dikkat ediyoruz. Aynı işi yapan bireylerin kişisel özelliklerinden bağımsız olarak aynı koşullar altında çalışmasına özen gösteriyoruz.
 • Çalışma ortamımızda ayrımcılığa tolerans göstermiyoruz.
 • İş ortaklarımızın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında hassas olmasını bekliyoruz.
 • Çalışma ortamımızda yer alan her bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için gerekli araç, gereç ve kaynaklardan mahrum kalmamasını sağlıyoruz.
 • İş ve yaşam dengesinin korunması temin edecek şekilde çalışma ortamı kurguluyoruz.

Pro Bono

Gönüllülük esasına göre ekip üyelerimizin yürüttüğü pro bono çalışmalarımız ile hukuki yetkinliklerimizi toplum yararına kullanmak adına dezavantajlı ve hassas grupların temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kullanmaktayız. Ayrıca bu grupların farkındalıklarını arttırmak adına eğitimler, sivil toplum kuruluşlarına destek faaliyetleri ve sosyal yardımlar gibi çeşitli çalışmalar ile içinden yetiştiğimiz toplumumuza olan vefa borcumuzu ödüyoruz.

https://uzunkeskin.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-uk_logo-04-e1634148990611.png
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:13, River Plaza 34394 Şişli/İstanbul
0212 975 2643
info@uzunkeskin.com

Follow us:

Tüm hakları saklıdır. © Uzun & Keskin Hukuk Bürosu 2022