Elektronik haciz nedir? Devlete karşı ödenmemiş borçlar sebebiyle uygulanan haciz yöntemine elektronik haciz (“e-haciz”) denilmektedir. E-haciz işlemi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesi hükmünce uygulanır. İlgili maddeye göre, ödeme emri gönderilen borçlunun borcunun ödemesi veya mal bildiriminde bulunması gerekir. Ödeme emri gönderilen borçlunun borcunu ödememesi durumunda ödeme emri kesinleşir ve icra...

Finansal Kiralama nedir? Finansal kiralama (“leasing”), mülkiyet hakkının kiralayan şirkette kalması koşulu ile, bir malın kiralayan şirket tarafından belirlenen bir bedel karşılığında belirli bir süre için kullanım hakkının kiracıya verildiği bir finansman yöntemidir. Birçok ülkede uygulama alanına sahip olan bu sistemi farklı kılan şey, malın hukuki sahibi ile ekonomik sahibinin farklı kişiler olmasıdır. Leasing ile...

https://uzunkeskin.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-uk_logo-04-e1634148990611.png
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:13, River Plaza 34394 Şişli/İstanbul
0212 975 2643
info@uzunkeskin.com

Follow us:

Tüm hakları saklıdır. © Uzun & Keskin Hukuk Bürosu 2022