TeknolojiOrta Vadeli Program (2024 – 2026) Hedeflerinin Değerlendirilmesi

08/09/2023

2024 – 2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (“OVP”) 6 Eylül 2023 tarihinde Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. OVP içerisinde Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu makro ekonomik çerçeve incelendikten sonra ülkemizin önümüzdeki iki yıllık dönemi için talebin düşürülmesi yoluyla enflasyonun kontrol altına alındığı bir senaryo öngörülmektedir. Ekonomi açısından temel hedefler özetle aşağıda sıralanmaktadır:

 • Enflasyonun düşürülmesi amacıyla para politikasında sıkılaşma,
 • Faiz oranlarının arttırılması,
 • İşsizliğin azaltılması,
 • Vergi gelirlerinin arttırılması.

 

OVP kapsamında çeşitli alanlarda belirlenen reform hedefleri arasında hukuki açıdan önemli etki doğurabileceği düşünülenler şunlardır:

 • Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik ve Veri Temelli Ekonominin Oluşturulması Kapsamındaki Hedefler
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun GDPR’a göre güncellenmesi,
 • Ulusal Veri Stratejisi ve Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanması,
 • Veri merkezi ve bulut bilişim yatırımlarına destek ve teşvik sağlanması,
 • KOBİ’lerin dijitalleşmesi için merkezi altyapı ve destekleyici yazılım araçları sunulması,
 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un, dijital pazarlardaki aksaklıklar ve adil olmayan uygulamalarla mücadelesi için AB mevzuatına uyumlu hale gelecek şekilde güncellenmesi.

 

 • Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Kapsamındaki Hedefler
 • İklim değişikliğine ilişkin temel mevzuat hazırlığının tamamlanması,
 • Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’nin, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyumlu hale getirilmesi,
 • Yenilenebilir enerji teşvik ve yatırımlarının daha verimli hale getirilmesi,
 • AB Yeşil Mutabakatı doğrultusunda imalat sektöründe çevresel göstergelerin izlenmesi için mevzuat güncellemesi yapılması
 • İhracat pazarlarında ülkenin konumunun yükselmesi amacıyla Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın güncellenmesi,
 • Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanması.

 

 • Finans Sektörüne İlişkin Hedefler
 • Dijital Türk Lirasının kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması,
 • Kripto varlıklara ilişkin mevzuat çıkarılması,
 • Blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler üzerinden menkul kıymet ihraçlarına başlanması,
 • Katılım bankacılığı esaslı faaliyet gösteren fintech girişimlerinin desteklenmesi,
 • Döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik desteklerin arttırılması.

 

 • İş ve Yatırım Ortamı Kapsamındaki Hedefler
 • Uzaktan veya hibrit çalışma gibi yeni çalışma modelleri dikkate alınarak İş Kanunu’nun güncellenmesi,
 • İhracatın desteklenmesi amacıyla, elektronik ticaret alanında dijital altyapı geliştirilmesi, ödeme ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi,
 • Fikri mülkiyet sisteminde hukuki altyapı güçlendirilerek, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinin hızlandırılması,
 • Ticari sırların etkin bir şekilde korunmasına yönelik çalışmaların tamamlanması,
 • Dış ticarette dost ve yakın ülkelerden tedarik etme yaklaşımının benimsenmesi.
https://uzunkeskin.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-uk_logo-04-e1634148990611.png
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:13, River Plaza 34394 Şişli/İstanbul
0212 975 2643
info@uzunkeskin.com

Follow us:

Tüm hakları saklıdır. © Uzun & Keskin Hukuk Bürosu 2022